Zsámbéki Öregtemplom megújítása tervpályázat

Zsámbéki Öregtemplom megújítása tervpályázat

Zsámbék | 2023
zsambek_drone_0002_1

A tervpályázati kiírás szerint: „Az ikonikus épületegyüttes megújításának általános célja elsősorban turisztikai jellegű.” Pályaművünk koncepciója és szellemisége ehhez az általános célhoz igazodik: törekedtünk olyan műemléki új entitás létrehozására, mely vonzereje a kulturális és vallási élményturisztikai alapokon nyugszik és a meglévő történelmi emlékek megújításával jön létre. Pályaművünk szerint mind a romtemplom, mind a kolostorrom újjáépül. Az újjáépítés elméleti rekonstrukcióval valósul meg, tudományos dokumentációkra alapozva. A templom és kolostor együttes újjáépítése a 13. századi építési állapotnak megfelelő elméleti rekonstrukció. Kiemelten fontosnak tekintjük, hogy a Zsámbéki premontrei templom és kolostor épületegyüttesének helyet adó domb megközelítési útvonalai mentén-, valamit az épületegyüttes közvetlen környezetében is rendezett-, a műemlék kulturális jelentőségéhez méltó környezet fogadja a látogatókat. A rendezett környezet térburkolatot-, a zöldfelületek magas minőségű rendezését-, a funkcionális területek világos kijelölését, általános tér-és díszvilágítást, valamint egyértelmű turista tájékoztatási/irányítási rendszer (szignalizáció) jelenlétét jelenti. Pályaművünk javaslatot ad a Zsámbék városában meglévő látványosságok elérésére turisztikai sétaútvonalak kialakítására, és a látványosságok elérését segítő közlekedési rendszer kialakítására. A templom kultúr- és építéstörténetéről, szerkezetéről, jelenlegi és helyreállítható állapotáról számos részletes, tudományos dokumentáció áll rendelkezésre. Az adatok, irányelvek és szakmai dokumentációk alapján a templom térrekonstrukciója nagy biztonsággal feltételezhetően visszaállítható. Tervpályázatunk a 13. századi bazilika újjáépítésének célját tűzte ki. A templom Premontrei renddel való történelmi kapcsolata, a rendház újjáépítése és rendeltetésének megfelelő funkcionális használata megkívánja azt, hogy egy idősíkban feltételezett állapotot – a 13. századit –, egységes stílusképet mutató entitást hozzunk létre. A Látogatóközpont korszerű-, teljes egészében akadálymentes, nagy létszámú látogatót vonzó multifunkcionális turisztikai létesítmény. Épülettömege nagy részben a föld alá süllyesztve, a templomdomb keleti felébe rejtetten helyezkedik el, szinte a tájba simulva, így vizuális megjelenése nem konkurál a műemlék attrakcióval. A templom és rendház épületegyüttesére való rálátás legideálisabb helyén kis pavilon épületet terveztünk. A pavilon a tervezett látogatói útvonal egy állomása is egyben, mely lehetőséget ad hosszabb idő kellemes és komfortos körülmények közötti el. A pavilon tetőteraszáról pazar kilátás nyílik a műemlék együttesre és a zsámbéki medencére.

 

A pályaművet a Bírálóbizottság megosztott III. díjban részesítette.

 

A tervezési folyamatot és az ennek során felmerült dilemmákat, érzéseket Tóth Csaba vezető építész tervező az ÉPÍTÉSZFÓRUM és OCTOGON szakmai portálokon is publikált személyes hangvételű írásában mutatja be.

Építész iroda:4N Építésziroda Kft. (Tóth Csaba és Schadl Zoltán)
Vezető építész tervező:Tóth Csaba
Építész munkatársak:Fedor Lukács, Kukolya Blanka, Garai Kata, Geönczeöl Anna, Nguyen Hoan Péter, Hinterauer Márk
Műemléki szakértő:Benyó László
Látványtervek:Pribil Ádám