Eszterházy kastély látogatóközpont

Eszterházy kastély látogatóközpont

Fertőd | 2011
ESZTERHÁZY

A tervezett épület építészeti koncepciója egyszerű ötleten alapul: a tájkert tisztásán a környező fák közé illesztett facsoportként szeretnénk a fogadóépületet megjeleníteni. Szándékunka az, hogy az érkezők tekintete elől a kastélyépület feltáruló látványát az új épülettel a legkevésbé zárjuk el. Az épület ezért lábakon áll, a földszintet hengeres, vasbeton szerkezetű pilonok uralják, amelyek a környező park fatörzsei által alkotott, lombozat alatti “oszlopcsarnokhoz” illeszkednek. A jelentősebb térigényű funkciókat az emeleten, a környező fák lombkoronájának magasságában helyeztük el. Az emeleten található a nagyobb térigényű étterem és előadóterem, a földszinten a kisebb alapterületű jegypénztár és ajándékülzet. A fenti zárt terek tömbje úgy ül a vasbeton lábakon, mint a fák lombozata a törzseken. Lényegében fa-csoprptot idéző házat terveztünk, ahol az épület alatti szabad tér a facsoport közepén olyan lesz, mint egy fedett tisztás.

Vezető tervező:Ekler Dezső
Építész tervezők:Ekler Architects, Kenyeres László, Kiss András, Schadl Zoltán, Tóth Csaba
Bruttó szintterület:2.800 m2